Raporty

Negatywny wpływ zanieczyszczenia powietrza na stan naszego zdrowia jest obecnie dobrze udokumentowany wynikami badań epidemiologicznych i nie budzi wątpliwości. Jednak zagadnienia dotyczące oddziaływania na zdrowie ludzi substancji toksycznych emitowanych przez elektrownie spalające węgiel są tematem zbyt często pomijanym w debacie na temat rozwoju polskiego sektora energii. Dlatego postanowiliśmy zebrać raporty i opracowania, które dotyczą różnych aspektów wpływu emisji pochodzących ze spalania węgla na ludzi a także często pomijanych kosztów zewnętrznych produkcji energii w oparciu o to paliwo kopalne.

Ekspercki raport „Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego” prezentuje alarmujące dane w oparciu o badania naukowców z Uniwersytetu w Stuttgarcie i model badawczy EcoSense. Wyniki analiz pokazują m.in. ilu ludzi umiera przedwcześnie z powodu emisji zanieczyszczeń z każdej poszczególnej elektrowni i elektrociepłowni węglowej w Polsce.

Myllyvirta et al., „Węgiel zabija. Analiza kosztów zdrowotnych emisji zanieczyszczeń z polskiego sektora energetycznego”, Warszawa, czerwiec 2013.

Jeśli uruchomione zostaną nowe kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego w rejonie Legnicy oraz Lubina, to spalanie węgla z nich pochodzącego oznaczać będzie aż 10 mld PLN kosztów zewnętrznych rocznie, ponoszonych przez społeczeństwo w związku ze szkodami dla zdrowia, rolnictwa, bioróżnorodności i szkodami materiałowymi. Więcej na ten temat w ekspertyzie „Koszty zewnętrzne produkcji energii elektrycznej z projektowanych elektrowni dla kompleksów złożowych węgla brunatnego Legnica i Gubin oraz sektora energetycznego w Polsce”, dr hab. inż. Mariusz Kudełko, prof. nadzw. AGH, Kraków, październik 2012.

Plany uruchomienia nowych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego i elektrowni węglowych prowadzą polską energetykę w ślepą uliczkę. W najnowszej publikacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju dr Michał Wilczyński, były główny geolog kraju, przedstawił fakty, z których wynika, że powinniśmy skoncentrować wysiłki na przebudowie energetyki z węglowej na bardziej przyjazną środowisku. Dowiedz się więcej z raportu: „Węgiel brunatny paliwem bez przyszłości”, dr Michał Wilczyński, InE, Warszawa 2012.

Europejska Agencja Środowiska przeanalizowała koszty zanieczyszczenia powietrza z zakładów przemysłowych w Unii Europejskiej. Koszty te związane z zanieczyszczeniami z polskich elektrowni i elektrociepłowni węglowych sięgają od 2 do aż 3,4% PKB rocznie. Szczegółowe analizy w raporcie: „Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe”, EEA, listopad 2011.

Eksperci sektora medycznego opublikowali polską wersję nowego raportu, w którym przedstawiają naukowe dowody dotyczące związku pomiędzy zanieczyszczeniami powietrza przez elektrownie opalane węglem a chorobami przewlekłymi i przedwczesnymi zgonami w Polsce. Lekarze i pacjenci zrzeszeni w organizacji HEAL pragną otworzyć debatę publiczną o kosztach zdrowotnych związanych z produkcją energii w Polce i UE.

Raport „Nieopłacony rachunek – jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”, Health and Environment Alliance, Warszawa, maj 2013.

Zgodnie z oficjalnymi danymi, łatwo dostępne zasoby węgla kamiennego w Polsce się wyczerpują. Z roku na rok wydobywa się coraz mniej węgla kamiennego - obecnie tylko połowę tego co 20 lat temu. Jednocześnie polska energetyka coraz bardziej musi polegać na rosnącym imporcie tego surowca, głównie z Rosji. Wbrew obiegowej opinii o tym, że „Polska węglem stoi”, dalsze uzależnianie polskiej energetyki od coraz mniej „polskiego” węgla kamiennego nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym. Dowiedz się więcej na ten temat z raportu „Zmierzch węgla kamiennego w Polsce”; Dr Michał Wilczyński, InE, Warszawa 2013.

MAPA INSTALACJI