Jak przekazać 1% podatku na formularzu PIT drukowanym tradycyjnie?

Aby przekazać Greenpeace 1% podatku na formularzu PIT drukowanym tradycyjnie wystarczy, że w odpowiednich rubrykach formularza PIT wpiszesz następujące dane:

WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)

1 krok
W rubryce Numer KRS wpisz: 0000180402

2 krok
Wypełnij rubrykę Wnioskowana kwota wpisując do niej kwotę stanowiącą 1% podatku.

Jak obliczyć 1% podatku dla PIT-37 - przykład:

Załóżmy, że wyliczony podatek należny (pole 118 w formularzu PIT-37) wynosi 4181 zł. 1% tej sumy po zaokrągleniu w dół do pełnych dziesiątek groszy to: 41,80 zł.


Podatnicy rozliczający się formularzem PIT-36 wypełniają pole P, dla PIT-28 i PIT-36l - pole O, dla PIT-38 - pole H.

Jak przekazać 1% podatku?

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Dowiedz się więcej, jeśli masz jakieś pytania

Pomoc techniczna

Pomoc techniczna

Obsługa oraz pomoc techniczna programu PIT Format:
pit-pomoc@formsoft.pl
tel.: 76 854 79 58

Jak przekazać 1%?

Jak przekazać 1%?

Dowiedz się, jak przekazać 1% podatku na formularzu PIT drukowanym tradycyjnie.